Willem van Noortstraat

In opdracht van MITROS zijn onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Samen met onze ketenpartner is de bitumineuze dakbedekking vervangen en zijn er energetische maatregelen uitgevoerd. Tevens is er een inspectie uitgevoerd naar de brandoverslagvoorzieningen op de woning scheidende posities. Tegelijkertijd zijn er veiligheidsvoorzieningen getroffen om in de toekomst op een veilige manier inspecties en kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De goten zijn op een duurzame wijze gerenoveerd om de huidige detaillering intact te houden. Op bewonersniveau is per woning een specifieke afspraak gemaakt om de werkzaamheden op persoonlijke afspraak uit te voeren. Bestaande draaikiepramen zijn gangbaar gemaakt en waar nodig vervangen. In de VvE zijn ook enkele koopwoningen opgenomen waarvoor diverse werkzaamheden zijn meegenomen.