Luifel Entree Grafisch Lyceum te Utrecht

Of we even de luifel wilde opknappen voor het nieuwe school jaar van het Grafisch Lyceum? Deze vraag kwam van Mitros juist voor de zomersluiting bij ROZA. De verf was over het algemeen overal losgelaten en de wens was dat er voor nog enige tijd wel netjes te houden zonder verder onderhoud. Hiervoor is onze ketenpartner Sikkens ingeschakeld, die haar rol adequaat oppakte en snel het verftechnischadvies verzorgde. Samen met de opdrachtgeefster en de vaklieden goede afspraken gemaakt omtrent de uitvoering.

Het resultaat, een goed behandelde luifel met weer een frisse uitstraling!