Kasteel Montfoort

In opdracht van de gemeente Montfoort zijn wij gestart met de onderhoudswerkzaamheden van het monumentale pand het Kasteel in Montfoort.

De werkzaamheden bestaan uit houtrotreparaties, enkele bouwkundige werkzaamheden en schilderwerk.

Op het kasteel vinden overdag bruiloften, feesten en vergaderingen plaats. Om te zorgen dat de gasten, huurders en de gevestigde horeca zo min mogelijk overlast ondervinden van de uit te voeren werkzaamheden is goede communicatie erg belangrijk.