Het Slot Bunnik

In samenwerking met Portaal is een warme opname gedaan. Tijdens deze opname zijn de bewoners in de gelegenheid gesteld specifieke aanbevelingen te doen over hun woonomgeving. Algemeen werd de bestaande toestand van de vloerafwerking de bereikbaarheid van de woning niet als prettig ervaren. Onder de betonnen optreden naar de woning is scheurvorming met lekkage vastgesteld. Hiervoor zijn aan Portaal verschillende scenario’s voorgesteld. Besloten is de gehele vloer te voorzien van een scheuroverbruggende coating. Hiervoor is het noodzakelijk de betonnen optreden weg te nemen en weer terug te plaatsen. Tijdens de uitvoering zijn tijdelijke optreden verzorgd zodat de woningen 24/7 bereikbaar blijven.