Resultaat Gericht Samenwerken op Antilopespoor 232 woningen

Maximaal 2 A4-tjes is wat wij in mochten leveren voor de uitvraag planmatig onderhoud van 232 woningen te Maarssen. Samen met onze ketenpartners hebben wij een compleet plan van Aanpak ingediend. Dit sloot zo goed aan op hetgeen Portaal voor ogen heeft in die wijk dat er unaniem gekozen is voor ons plan.

Ondertussen zijn we circa twee maanden verder en heeft er een zogenoemde warme opname plaatsgevonden. Hierbij zijn wij, samen met de verschillende ketenpartners, op woningniveau wezen kijken wat er moet gebeuren. Door goed te luisteren naar de wensen van bewoners en op strategisch niveau met Portaal mee te denken, is ROZA gekomen met een totaalbegroting waaruit we de diverse scenario’s kunnen samenstellen.

In samenspraak met Portaal zal nu besloten worden welke scenario het meest passend is. Medio september wordt de start van de uit te voeren werkzaamheden ingewijd met een feestelijke (informatie)dag voor de bewoners. Bewoners kunnen dan tevens hun kleurkeuze kenbaar maken met betrekking tot de draaibare delen!